křídlové brány

 
Galérie
 
brány s pohonem i bez
 

Charakteristické vlastnosti:

 • dvoukřídlá vrata s pevnou konstrukcí montovaná na systémové ocelové nebo zděné sloupky prostřednictvím montážních destiček
 • křídla se pohybují na závěsech umístěných v ose vrat
 • v závislosti na druhu výplně tvoří ocelové profily nebo pruty
 • symetrická křídla; pasivní křídlo má západku
 • ruční vrata jsou vybavena zámkem a západkou blokující pasivní křídlo do podloží
 • ve vratech s pohonem není zámek ani západka, blokační funkci plní pohon
 

Charakteristické vlastnosti:

 • branky s pevnou konstrukcí montované na systémové ocelové nebo zděné sloupky prostřednictvím montážních destiček
   
 • křídlo se pohybuje na závěsech umístěných v ose vrat.
   
 • v závislosti na vzoru výplně tvoří ocelové profily nebo pruty